English translators

In general, foreign translators lead in the quality of translation for the time being. In my opinion, the best are Bing and Google and the Czech Lingea.

Some transtators automatically recognize the language, others remember the last setting, some of them have a stable link with language settings. The order of the languages is usually easy to change.

Continue reading “English translators”

Německé překladače

Obecně zatím vedou zahraniční překladače (translátory) ve kvalitě překladu. Dle mého názoru je nejlepší Bing Google a česká Lingea.

Některé překladače automaticky rozpoznávají jazyk, jiné si pamatují poslední nastavení, u některých lze mít stabilní odkaz s nastavením jazyků. Pořadí jazyků lze obvykle snadno zaměnit.

Continue reading “Německé překladače”